یلداتون خجسته و فرخنده باد، دوستان...
دو قدم مانده به رقصیدن برف... یک نفس مانده به سرما و به یخ... چشم در چشمِ زمستانی دگر... تحفه ای یافت نکردم که کنم،هدیه تان... یه سبد عاطفه دارم،همه تقدیمِ شما... یلداتون گرم،شاد و نورافشان.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )