از اينستاگرام مرتضی پورعلی‌گنجی
خانواده یک چیز مهم نیست، خانواده همه چیز هست..... . . . . . در هر شرایطی تنها کسایی که کنارتون میمونند فقط خانواده هستند❤️ سالم و خوشحال باشید کنار عشقای زندگیتون
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )