از اينستاگرام شایان مصلح
هر از چند گاهی این سوال را از خودت بپرس: من چه تاثیری بر دنیای پیرامون خود می‌گذارم؟ .
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.