کره ماه هم پنالتی را دید ولی این پنج نفر ندیدند!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )