آفرین به کاپیتان تیم داماش گیلان
به این میگویند حس مسئولیت یک ورزشکار نسبت به جامعه خودش... یک ایران سپاس از تو، پهلوان.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )