دلهره شفر ازشیش تایی شدن مجدد استقلال
شفر بارها و بارها کابوس شیش تایی شدن استقلال را به هواداران فرهیخته استقلال یاداوری کرده.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )