انصاری فرد به المپیاکوس پیوست
عکس از وبسایت باشگاه المپیاکوس.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )