یک ایران سپاس از پهلوان وریا غفوری...
استوری وریا غفوری در حمایت از مردم و شهدای راه آزادی ایران. قابل توجه سلبریتی‌هایی که از ترس موقعیت‌شان سکوت کردن(نه آن خودفروختگان مزدور شعاری ولایی).واکنش حکومت دربرابرحمایت شما برای حکومت هزینه دارد پس بدون ترس چون وریا شوید...
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۷ )