لیگ قهرمانان آسیا - گروه E

جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱کاشیماآنتلر۶۴۰۲۱۳۵۸۱۲
۲میوآنگتونگ‌یونایتد۶۳۲۱۷۳۴۱۱
۳اولسان‌هیوندای۶۲۱۳۹۹۰۷
۴بریزبن‌رور۶۱۱۴۴۱۶۱۲-۴


جدول نتایج

بریزبن‌رور ۰ ۰ میوآنگتونگ‌یونایتد
کاشیماآنتلرز ۲ ۰ اولسان‌هیوندای
اولسان‌هیوندای ۶ ۰ بریزبن‌رور
میوآنگتونگ‌یونایتد ۲ ۱ کاشیماآنتلرز
کاشیماآنتلرز ۳ ۰ بریزبن‌رور
اولسان‌هیوندای ۰ ۰ میوآنگتونگ‌یونایتد
بریزبن‌رور ۲ ۱ کاشیماآنتلرز
میوآنگتونگ‌یونایتد ۱ ۰ اولسان‌هیوندای
اولسان‌هیوندای ۰ ۴ کاشیماآنتلرز
میوآنگتونگ‌یونایتد ۳ ۰ بریزبن‌رور
کاشیماآنتلرز ۲ ۱ میوآنگتونگ‌یونایتد
بریزبن‌رور ۲ ۳ اولسان‌هیوندای