لیگ قهرمانان آسیا - گروه C

جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱العین(امارات)۶۳۳۰۱۴۷۷۱۲
۲الاهلی(عربستان)۶۳۲۱۱۰۷۳۱۱
۳ذوب‌آهن۶۲۱۳۶۹۳-۷
۴بنیادکار(ازبکستان)۶۱۰۵۵۱۲۷-۳


جدول نتایج

العین(امارات) ۱ ۱ ذوب‌آهن
الاهلی(عربستان) ۲ ۰ بنیادکار(ازبکستان)
بنیادکار(ازبکستان) ۲ ۳ العین(امارات)
ذوب‌آهن ۱ ۲ الاهلی(عربستان)
بنیادکار(ازبکستان) ۰ ۲ ذوب‌آهن
الاهلی(عربستان) ۲ ۲ العین(امارات)
ذوب‌آهن ۲ ۱ بنیادکار(ازبکستان)
العین(امارات) ۲ ۲ الاهلی(عربستان)
بنیادکار(ازبکستان) ۲ ۰ الاهلی(عربستان)
ذوب‌آهن ۰ ۳ العین(امارات)
الاهلی(عربستان) ۲ ۰ ذوب‌آهن
العین(امارات) ۳ ۰ بنیادکار(ازبکستان)