لیگ قهرمانان آسیا - گروه A

جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱استقلال۶۳۲۱۱۰۵۵۱۱
۲الاهلی(امارات)۶۳۲۱۱۰۵۵۱۱
۳التعاون(عربستان)۶۱۲۳۷۱۲۵-۵
۴لوکوموتیوتاشکند۶۱۲۳۷۱۲۵-۵


جدول نتایج

التعاون(عربستان) ۱ ۰ لوکوموتیوتاشکند
الاهلی(امارات) ۲ ۱ استقلال
لوکوموتیوتاشکند ۲ ۰ الاهلی(امارات)
استقلال ۳ ۰ التعاون(عربستان)
استقلال ۲ ۰ لوکوموتیوتاشکند
الاهلی(امارات) ۰ ۰ التعاون(عربستان)
لوکوموتیوتاشکند ۱ ۱ استقلال
التعاون(عربستان) ۱ ۳ الاهلی(امارات)
لوکوموتیوتاشکند ۴ ۴ التعاون(عربستان)
استقلال ۱ ۱ الاهلی(امارات)
التعاون(عربستان) ۱ ۲ استقلال
الاهلی(امارات) ۴ ۰ لوکوموتیوتاشکند