مقدماتی جام‌جهانی (گروه B)

جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱ژاپن۸۵۲۱۱۵۶۹۱۷
۲عربستان۸۵۱۲۱۵۸۷۱۶
۳استرالیا۸۴۴۰۱۴۸۶۱۶
۴امارات۸۳۱۴۸۱۱۳-۱۰
۵عراق۸۱۲۵۸۱۱۳-۵
۶تایلند۸۰۲۶۴۲۰۱۶-۲


بازی‌های آینده

    تاریخ شروع بازی (به وقت ایران)
امارات عربستان پنجشنبه، ۹ شهریور ۱۳۹۶ (31 August 2017) ۱۴:۰۰
ژاپن استرالیا پنجشنبه، ۹ شهریور ۱۳۹۶ (31 August 2017) ۱۴:۰۰
تایلند عراق پنجشنبه، ۹ شهریور ۱۳۹۶ (31 August 2017) ۱۴:۰۰
عراق امارات سه‌شنبه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ (5 September 2017) ۱۴:۰۰
استرالیا تایلند سه‌شنبه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ (5 September 2017) ۱۴:۰۰
عربستان ژاپن سه‌شنبه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ (5 September 2017) ۱۴:۰۰


جدول نتایج

ژاپن ۱ ۲ امارات
استرالیا ۲ ۰ عراق
عربستان ۱ ۰ تایلند
عراق ۱ ۲ عربستان
تایلند ۰ ۲ ژاپن
امارات ۰ ۱ استرالیا
ژاپن ۲ ۱ عراق
عربستان ۲ ۲ استرالیا
امارات ۳ ۱ تایلند
استرالیا ۱ ۱ ژاپن
عراق ۴ ۰ تایلند
عربستان ۳ ۰ امارات
ژاپن ۲ ۱ عربستان
امارات ۲ ۰ عراق
تایلند ۲ ۲ استرالیا
تایلند ۰ ۳ عربستان
عراق ۱ ۱ استرالیا
امارات ۰ ۲ ژاپن
استرالیا ۲ ۰ امارات
ژاپن ۴ ۰ تایلند
عربستان ۱ ۰ عراق
استرالیا ۳ ۲ عربستان
تایلند ۱ ۱ امارات
عراق ۱ ۱ ژاپن