دوشنبه، ۷ فروردین ۱۳۹۶ (27 Mar 2017)، ساعت ۲۰:۴۸ (به وقت ایران)

مقدماتی جام‌جهانی (گروه B)

جدول رده‌بندی

   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱عربستان۶۴۱۱۱۲۵۷۱۳
۲ژاپن۶۴۱۱۱۰۵۵۱۳
۳استرالیا۶۲۴۰۹۶۳۱۰
۴امارات۶۳۰۳۷۸۱-۹
۵عراق۶۱۱۴۷۹۲-۴
۶تایلند۶۰۱۵۳۱۵۱۲-۱


بازی‌های آینده
    تاریخ شروع بازی (به وقت ایران)
ژاپن تایلند سه‌شنبه، ۸ فروردین ۱۳۹۶ (28 March 2017) ۱۴:۰۰
استرالیا امارات سه‌شنبه، ۸ فروردین ۱۳۹۶ (28 March 2017) ۱۴:۰۰
عربستان عراق سه‌شنبه، ۸ فروردین ۱۳۹۶ (28 March 2017) ۱۴:۰۰
استرالیا عربستان پنجشنبه، ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ (8 June 2017) ۱۴:۰۰
تایلند امارات سه‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ (13 June 2017) ۱۴:۰۰
عراق ژاپن سه‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ (13 June 2017) ۱۴:۰۰
تایلند عراق پنجشنبه، ۹ شهریور ۱۳۹۶ (31 August 2017) ۱۴:۰۰
ژاپن استرالیا پنجشنبه، ۹ شهریور ۱۳۹۶ (31 August 2017) ۱۴:۰۰
امارات عربستان پنجشنبه، ۹ شهریور ۱۳۹۶ (31 August 2017) ۱۴:۰۰
عراق امارات سه‌شنبه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ (5 September 2017) ۱۴:۰۰
استرالیا تایلند سه‌شنبه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ (5 September 2017) ۱۴:۰۰
عربستان ژاپن سه‌شنبه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ (5 September 2017) ۱۴:۰۰


جدول نتایج
ژاپن ۱ ۲ امارات
استرالیا ۲ ۰ عراق
عربستان ۱ ۰ تایلند
عراق ۱ ۲ عربستان
تایلند ۰ ۲ ژاپن
امارات ۰ ۱ استرالیا
امارات ۳ ۱ تایلند
عربستان ۲ ۲ استرالیا
ژاپن ۲ ۱ عراق
استرالیا ۱ ۱ ژاپن
عراق ۴ ۰ تایلند
عربستان ۳ ۰ امارات
تایلند ۲ ۲ استرالیا
امارات ۲ ۰ عراق
ژاپن ۲ ۱ عربستان
تایلند ۰ ۳ عربستان
عراق ۱ ۱ استرالیا
امارات ۰ ۲ ژاپن