مقدماتی جام‌جهانی (گروه B)


جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱ژاپن۱۰۶۲۲۱۷۷۱۰۲۰
۲عربستان۱۰۶۱۳۱۷۱۰۷۱۹
۳استرالیا۱۰۵۴۱۱۶۱۱۵۱۹
۴امارات۱۰۴۱۵۱۰۱۳۳-۱۳
۵عراق۱۰۳۲۵۱۱۱۲۱-۱۱
۶تایلند۱۰۰۲۸۶۲۴۱۸-۲


جدول نتایج

ژاپن ۱ ۲ امارات
استرالیا ۲ ۰ عراق
عربستان ۱ ۰ تایلند
عراق ۱ ۲ عربستان
تایلند ۰ ۲ ژاپن
امارات ۰ ۱ استرالیا
امارات ۳ ۱ تایلند
عربستان ۲ ۲ استرالیا
ژاپن ۲ ۱ عراق
استرالیا ۱ ۱ ژاپن
عراق ۴ ۰ تایلند
عربستان ۳ ۰ امارات
تایلند ۲ ۲ استرالیا
امارات ۲ ۰ عراق
ژاپن ۲ ۱ عربستان
تایلند ۰ ۳ عربستان
عراق ۱ ۱ استرالیا
امارات ۰ ۲ ژاپن
استرالیا ۲ ۰ امارات
ژاپن ۴ ۰ تایلند
عربستان ۱ ۰ عراق
استرالیا ۳ ۲ عربستان
تایلند ۱ ۱ امارات
عراق ۱ ۱ ژاپن
امارات ۲ ۱ عربستان
ژاپن ۲ ۰ استرالیا
تایلند ۱ ۲ عراق
استرالیا ۲ ۱ تایلند
عراق ۱ ۰ امارات
عربستان ۱ ۰ ژاپن