مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲

جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱عراق۳۲۱۰۷۱۶۷
۲بحرین۳۲۱۰۳۱۲۷
۳ایران۳۲۰۱۱۶۱۱۵۶
۴هنگ‌کنگ۳۰۱۲۱۵۴-۱
۵کامبوج۴۰۱۳۱۲۰۱۹-۱


بازی‌های آینده

    تاریخ شروع بازی (به وقت ایران)
عراق ایران پنجشنبه، ۲۳ آبان ۱۳۹۸ (14 November 2019) ۱۴:۳۰
هنگ‌کنگ بحرین پنجشنبه، ۲۳ آبان ۱۳۹۸ (14 November 2019) ۱۴:۳۰
عراق بحرین سه‌شنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۸ (19 November 2019) ۱۴:۳۰
هنگ‌کنگ کامبوج سه‌شنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۸ (19 November 2019) ۱۴:۳۰
ایران هنگ‌کنگ پنجشنبه، ۷ فروردین ۱۳۹۹ (26 March 2020) ۱۴:۳۰
بحرین کامبوج پنجشنبه، ۷ فروردین ۱۳۹۹ (26 March 2020) ۱۴:۳۰
هنگ‌کنگ عراق سه‌شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ (31 March 2020) ۱۴:۳۰
کامبوج ایران سه‌شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ (31 March 2020) ۱۴:۳۰
ایران بحرین پنجشنبه، ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ (4 June 2020) ۱۴:۳۰
عراق کامبوج پنجشنبه، ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ (4 June 2020) ۱۴:۳۰
ایران عراق سه‌شنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ (9 June 2020) ۱۴:۳۰
بحرین هنگ‌کنگ سه‌شنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ (9 June 2020) ۱۴:۳۰


جدول نتایج

کامبوج ۱ ۱ هنگ‌کنگ
بحرین ۱ ۱ عراق
کامبوج ۰ ۱ بحرین
هنگ‌کنگ ۰ ۲ ایران
ایران ۱۴ ۰ کامبوج
عراق ۲ ۰ هنگ‌کنگ
کامبوج ۰ ۴ عراق
بحرین ۱ ۰ ایران