مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲

جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱ایران۰۰۰۰۰۰۰۰
۲بحرین۰۰۰۰۰۰۰۰
۳عراق۰۰۰۰۰۰۰۰
۴کامبوج۰۰۰۰۰۰۰۰
۵هنگ‌کنگ۰۰۰۰۰۰۰۰


بازی‌های آینده

    تاریخ شروع بازی (به وقت ایران)
بحرین عراق پنجشنبه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ (5 September 2019)
کامبوج هنگ‌کنگ پنجشنبه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ (5 September 2019)
هنگ‌کنگ ایران سه‌شنبه، ۱۹ شهریور ۱۳۹۸ (10 September 2019)
کامبوج بحرین سه‌شنبه، ۱۹ شهریور ۱۳۹۸ (10 September 2019)
ایران کامبوج پنجشنبه، ۱۸ مهر ۱۳۹۸ (10 October 2019)
عراق هنگ‌کنگ پنجشنبه، ۱۸ مهر ۱۳۹۸ (10 October 2019)
بحرین ایران سه‌شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ (15 October 2019)
کامبوج عراق سه‌شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ (15 October 2019)
عراق ایران پنجشنبه، ۲۳ آبان ۱۳۹۸ (14 November 2019)
هنگ‌کنگ بحرین پنجشنبه، ۲۳ آبان ۱۳۹۸ (14 November 2019)
عراق بحرین سه‌شنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۸ (19 November 2019)
هنگ‌کنگ کامبوج سه‌شنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۸ (19 November 2019)
ایران هنگ‌کنگ پنجشنبه، ۷ فروردین ۱۳۹۹ (26 March 2020)
بحرین کامبوج پنجشنبه، ۷ فروردین ۱۳۹۹ (26 March 2020)
هنگ‌کنگ عراق سه‌شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ (31 March 2020)
کامبوج ایران سه‌شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ (31 March 2020)
ایران بحرین پنجشنبه، ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ (4 June 2020)
عراق کامبوج پنجشنبه، ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ (4 June 2020)
ایران عراق سه‌شنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ (9 June 2020)
بحرین هنگ‌کنگ سه‌شنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ (9 June 2020)