لیگ قهرمانان آسیا (گروه G)

جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱چونبوک‌موتورز۶۴۱۱۷۳۴۱۳
۲اوراوارد۵۲۱۲۶۴۲۷
۳بیجینگ‌گوان۵۲۱۲۶۵۱۷
۴بوریرام‌یونایتد۶۱۱۴۳۱۰۷-۴


جدول نتایج

چونبوک‌موتورز ۳ ۱ بیجینگ‌گوان
اوراوارد ۳ ۰ بوریرام‌یونایتد
بوریرام‌یونایتد ۱ ۰ چونبوک‌موتورز
بیجینگ‌گوان ۰ ۰ اوراوارد
اوراوارد ۰ ۱ چونبوک‌موتورز
بوریرام‌یونایتد ۱ ۳ بیجینگ‌گوان
چونبوک‌موتورز ۲ ۱ اوراوارد
بیجینگ‌گوان ۲ ۰ بوریرام‌یونایتد
بوریرام‌یونایتد ۱ ۲ اوراوارد
بیجینگ‌گوان ۰ ۱ چونبوک‌موتورز
چونبوک‌موتورز ۰ ۰ بوریرام‌یونایتد
اوراوارد ۳ ۰ بیجینگ‌گوان