لیگ قهرمانان آسیا (گروه G)

جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱چونبوک‌موتورز۳۲۰۱۴۲۲۶
۲اوراوارد۳۱۱۱۳۱۲۴
۳بیجینگ‌گوان۳۱۱۱۴۴۰۴
۴بوریرام‌یونایتد۳۱۰۲۲۶۴-۳


بازی‌های آینده

    تاریخ شروع بازی (به وقت ایران)
چونبوک‌موتورز اوراوارد چهارشنبه، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ (24 April 2019) ۱۴:۳۰
بیجینگ‌گوان بوریرام‌یونایتد چهارشنبه، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ (24 April 2019) ۱۶:۳۰
بوریرام‌یونایتد اوراوارد سه‌شنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ (7 May 2019) ۱۵:۳۰
بیجینگ‌گوان چونبوک‌موتورز سه‌شنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ (7 May 2019) ۱۶:۳۰
چونبوک‌موتورز بوریرام‌یونایتد سه‌شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ (21 May 2019) ۱۴:۳۰
اوراوارد بیجینگ‌گوان سه‌شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ (21 May 2019) ۱۵:۰۰


جدول نتایج

چونبوک‌موتورز ۳ ۱ بیجینگ‌گوان
اوراوارد ۳ ۰ بوریرام‌یونایتد
بوریرام‌یونایتد ۱ ۰ چونبوک‌موتورز
بیجینگ‌گوان ۰ ۰ اوراوارد
اوراوارد ۰ ۱ چونبوک‌موتورز
بوریرام‌یونایتد ۱ ۳ بیجینگ‌گوان