لیگ قهرمانان آسیا (گروه E)

جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱کاشیماآنتلرز۳۲۱۰۷۵۲۷
۲شاندونگ‌لیونگ۳۱۲۰۶۵۱۵
۳ژیونگنام۲۰۱۱۴۵۱-۱
۴جوهور۲۰۰۲۲۴۲-۰


بازی‌های آینده

    تاریخ شروع بازی (به وقت ایران)
جوهور ژیونگنام سه‌شنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ (12 March 2019) ۱۶:۱۵
کاشیماآنتلرز ژیونگنام چهارشنبه، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ (24 April 2019) ۱۴:۳۰
جوهور شاندونگ‌لیونگ چهارشنبه، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ (24 April 2019) ۱۷:۱۵
شاندونگ‌لیونگ ژیونگنام چهارشنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ (8 May 2019) ۱۶:۰۰
جوهور کاشیماآنتلرز چهارشنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ (8 May 2019) ۱۷:۱۵
کاشیماآنتلرز شاندونگ‌لیونگ چهارشنبه، ۱ خرداد ۱۳۹۸ (22 May 2019) ۱۴:۳۰
ژیونگنام جوهور چهارشنبه، ۱ خرداد ۱۳۹۸ (22 May 2019) ۱۵:۰۰


جدول نتایج

کاشیماآنتلرز ۲ ۱ جوهور
ژیونگنام ۲ ۲ شاندونگ‌لیونگ
شاندونگ‌لیونگ ۲ ۲ کاشیماآنتلرز
ژیونگنام ۲ ۳ کاشیماآنتلرز
شاندونگ‌لیونگ ۲ ۱ جوهور