لیگ قهرمانان آسیا (گروه B)

جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱الوحده(امارات)۶۴۱۱۱۴۹۵۱۳
۲الاتحاد(عربستان)۶۳۲۱۱۳۹۴۱۱
۳لوکوموتیوتاشکند۶۲۱۳۱۰۱۱۱-۷
۴الریان(قطر)۶۱۰۵۹۱۷۸-۳


جدول نتایج

لوکوموتیوتاشکند ۲ ۰ الوحده(امارات)
الاتحاد(عربستان) ۵ ۱ الریان(قطر)
الوحده(امارات) ۴ ۱ الاتحاد(عربستان)
الریان(قطر) ۲ ۱ لوکوموتیوتاشکند
الریان(قطر) ۱ ۲ الوحده(امارات)
الاتحاد(عربستان) ۳ ۲ لوکوموتیوتاشکند
لوکوموتیوتاشکند ۱ ۱ الاتحاد(عربستان)
الوحده(امارات) ۴ ۳ الریان(قطر)
الوحده(امارات) ۳ ۱ لوکوموتیوتاشکند
الریان(قطر) ۰ ۲ الاتحاد(عربستان)
الاتحاد(عربستان) ۱ ۱ الوحده(امارات)
لوکوموتیوتاشکند ۳ ۲ الریان(قطر)