لیگ قهرمانان آسیا (گروه A)


جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱ذوب‌آهن۶۳۳۰۱۰۵۵۱۲
۲النصر(عربستان)۶۳۱۲۱۱۷۴۱۰
۳الزورا(عراق)۶۲۲۲۱۴۹۵۸
۴الوصل(امارات)۶۱۰۵۴۱۸۱۴-۳


جدول نتایج

الوصل(امارات) ۱ ۰ النصر(عربستان)
ذوب‌آهن ۰ ۰ الزورا(عراق)
الزورا(عراق) ۵ ۰ الوصل(امارات)
النصر(عربستان) ۲ ۳ ذوب‌آهن
الوصل(امارات) ۱ ۳ ذوب‌آهن
النصر(عربستان) ۴ ۱ الزورا(عراق)
الزورا(عراق) ۱ ۲ النصر(عربستان)
ذوب‌آهن ۲ ۰ الوصل(امارات)
النصر(عربستان) ۳ ۱ الوصل(امارات)
الزورا(عراق) ۲ ۲ ذوب‌آهن
الوصل(امارات) ۱ ۵ الزورا(عراق)
ذوب‌آهن ۰ ۰ النصر(عربستان)