لیگ قهرمانان آسیا (گروه A)

جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱الزورا(عراق)۲۱۱۰۵۰۵۴
۲ذوب‌آهن۲۱۱۰۳۲۱۴
۳الوصل(امارات)۲۱۰۱۱۵۴-۳
۴النصر(عربستان)۲۰۰۲۲۴۲-۰


بازی‌های آینده

    تاریخ شروع بازی (به وقت ایران)
الوصل(امارات) ذوب‌آهن دوشنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ (8 April 2019) ۲۰:۱۰
النصر(عربستان) الزورا(عراق) دوشنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ (8 April 2019) ۲۱:۴۵
الزورا(عراق) النصر(عربستان) سه‌شنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ (23 April 2019) ۱۹:۳۰
ذوب‌آهن الوصل(امارات) سه‌شنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ (23 April 2019) ۲۰:۰۰
الزورا(عراق) ذوب‌آهن سه‌شنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ (7 May 2019) ۱۹:۳۰
النصر(عربستان) الوصل(امارات) سه‌شنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ (7 May 2019) ۲۲:۳۰
الوصل(امارات) الزورا(عراق) سه‌شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ (21 May 2019) ۲۰:۲۵
ذوب‌آهن النصر(عربستان) سه‌شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ (21 May 2019) ۲۱:۳۰


جدول نتایج

الوصل(امارات) ۱ ۰ النصر(عربستان)
ذوب‌آهن ۰ ۰ الزورا(عراق)
الزورا(عراق) ۵ ۰ الوصل(امارات)
النصر(عربستان) ۲ ۳ ذوب‌آهن