جام ملت‌های آسیا - گروه F

جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱ژاپن۳۳۰۰۶۳۳۹
۲ازبکستان۳۲۰۱۷۳۴۶
۳عمان۳۱۰۲۴۴۰۳
۴ترکمنستان۳۰۰۳۳۱۰۷-۰


جدول نتایج

ژاپن ۳ ۲ ترکمنستان
ازبکستان ۲ ۱ عمان
عمان ۰ ۱ ژاپن
ترکمنستان ۰ ۴ ازبکستان
عمان ۳ ۱ ترکمنستان
ژاپن ۲ ۱ ازبکستان