جام ملت‌های آسیا - گروه F

جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱ازبکستان۰۰۰۰۰۰۰۰
۲ترکمنستان۰۰۰۰۰۰۰۰
۳ژاپن۰۰۰۰۰۰۰۰
۴عمان۰۰۰۰۰۰۰۰


بازی‌های آینده

    تاریخ شروع بازی (به وقت ایران)
ژاپن ترکمنستان چهارشنبه، ۱۹ دی ۱۳۹۷ (9 January 2019) ۱۵:۳۰
ازبکستان عمان چهارشنبه، ۱۹ دی ۱۳۹۷ (9 January 2019) ۱۸:۰۰
عمان ژاپن یکشنبه، ۲۳ دی ۱۳۹۷ (13 January 2019) ۱۸:۰۰
ترکمنستان ازبکستان یکشنبه، ۲۳ دی ۱۳۹۷ (13 January 2019) ۲۰:۳۰
عمان ترکمنستان پنجشنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۷ (17 January 2019) ۱۸:۰۰
ژاپن ازبکستان پنجشنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۷ (17 January 2019) ۱۸:۰۰