جام ملت‌های آسیا - گروه B


جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱اردن۳۲۱۰۳۰۳۷
۲استرالیا۳۲۰۱۶۳۳۶
۳فلسطین۳۰۲۱۰۳۳-۲
۴سوریه۳۰۱۲۲۵۳-۱


جدول نتایج

استرالیا ۰ ۱ اردن
سوریه ۰ ۰ فلسطین
اردن ۲ ۰ سوریه
فلسطین ۰ ۳ استرالیا
استرالیا ۳ ۲ سوریه
فلسطین ۰ ۰ اردن