جام ملت‌های آسیا - گروه A


جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱امارات۳۱۲۰۴۲۲۵
۲تایلند۳۱۱۱۳۵۲-۴
۳بحرین۳۱۱۱۲۲۰۴
۴هند۳۱۰۲۴۴۰۳


جدول نتایج

امارات ۱ ۱ بحرین
تایلند ۱ ۴ هند
بحرین ۰ ۱ تایلند
هند ۰ ۲ امارات
امارات ۱ ۱ تایلند
هند ۰ ۱ بحرین