جام ملت‌های آسیا - گروه A

جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱امارات۰۰۰۰۰۰۰۰
۲بحرین۰۰۰۰۰۰۰۰
۳تایلند۰۰۰۰۰۰۰۰
۴هند۰۰۰۰۰۰۰۰


بازی‌های آینده

    تاریخ شروع بازی (به وقت ایران)
امارات بحرین شنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۷ (5 January 2019) ۲۰:۳۰
تایلند هند یکشنبه، ۱۶ دی ۱۳۹۷ (6 January 2019) ۱۸:۰۰
بحرین تایلند پنجشنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۷ (10 January 2019) ۱۵:۳۰
هند امارات پنجشنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۷ (10 January 2019) ۲۰:۳۰
امارات تایلند دوشنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۷ (14 January 2019) ۲۰:۳۰
هند بحرین دوشنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۷ (14 January 2019) ۲۰:۳۰