کارلوس کیروشسامان قدوسعلیرضا بیرانوند اشکان دژاگهعلیرضا جهانبخشسردار آزمون
مسعود شجاعیامید ابراهیمیوریا غفوریوحید امیریسیدمجید حسینیکریم انصاری‌فرد
میلاد محمدیروزبه چشمیمهدی ترابیپژمان منتظریمرتضی پورعلی‌گنجیرامین رضاییان
احسان حاج‌صفیمهدی طارمیامیر عابدزادهاحمد نورالهیپیام نیازمندمحمدحسین کنعانی‌زادگان
سه‌شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۷
(22 January 2019 - Time: 16:30 Teh)
کره‌جنوبیبحرین
سه‌شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۷
(22 January 2019 - Time: 19:30 Teh)
قطرعراق
پنجشنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۷
(24 January 2019 - Time: 16:30 Teh)
ویتنامژاپن
پنجشنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۷
(24 January 2019 - Time: 19:30 Teh)
چینایران
جمعه، ۵ بهمن ۱۳۹۷
(25 January 2019 - Time: 16:30 Teh)
نامعلومنامعلوم
جمعه، ۵ بهمن ۱۳۹۷
(25 January 2019 - Time: 19:30 Teh)
نامعلوماسترالیا
دوشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۷
(28 January 2019 - Time: 17:30 Teh)
نامعلومنامعلوم
سه‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۷
(29 January 2019 - Time: 17:30 Teh)
نامعلومنامعلوم
جمعه، ۱۲ بهمن ۱۳۹۷
(1 February 2019 - Time: 17:30 Teh)
نامعلومنامعلوم
برای مشاهده جدول رده‌بندی و برنامه بازی‌های مرحله گروهی، گروه موردنظر را از لیست زیر انتخاب‌کنید: